ศรีสะเกษ หางานศรีสะเกษ สมัครงานศรีสะเกษ รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ ศรีสะเกษ หางานศรีสะเกษ รับสมัครงานศรีสะเกษ รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ศรีสะเกษ หางานศรีสะเกษ สมัครงานศรีสะเกษ รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ ศรีสะเกษ หางานศรีสะเกษ รับสมัครงานศรีสะเกษ รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด ศรีสะเกษ Ø
หางานศรีสะเกษ สมัครงานศรีสะเกษ รับสมัครพนักงานศรีสะเกษ

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 161923 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 152920

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการโครงการ / วิศวกรโครงการ (ประจำจังหวัดอุบลฯ)

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการโครงการ / วิศวกรโครงการ (ประจำจังหวัดอุบลฯ)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ หนองครก
- ควบคุมงานก่อสร้างในโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
- ควบคุมการใช้วัสดุในการก่อสร้างของ ผรม.ให้เป็นไปตามรายละเอียดและปริมาณที่กำหนด
- ตรวจสอบความถูกต้องตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย
- ตรวจสอบและควบคุมการทำงานของ ผรม.ให้ได้ตามมาตรฐานของการก่อสร้างตามขั้ตอนที่ถูกต้อง
หางานศรีสะเกษ รับสมัครงานศรีสะเกษ : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 151903

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการทั่วไป (Admin)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการทั่วไป (Admin)

งานประจำ : เงินเดือน รายได้ประมาณ เดือ

งานประจำ : รายได้ประมาณ เดือ ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ หนองไผ่
- ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการ, หน่วยงานเอกชน หน่วยงานอื่นๆ เพื่อทำธุรกรรมต่างๆ
- งานเอกสารต่างๆ จัดเตรียมและจัดเก็บเอกสารทุกอย่างในบริษัท
- ประสานงานแจ้งซ่อมภายในบริษัท
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานศรีสะเกษ รับสมัครงานศรีสะเกษ : 19 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 151295
เลขที่ประกาศ : 150585

ตำแหน่งงานว่างธุรการสำนักงาน (สัญญาจ้าง)

ตำแหน่งงานว่างธุรการสำนักงาน (สัญญาจ้าง)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ หนองครก
• ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ และ ติดตามงานให้กับผู้บริหาร
• ตรวจสอบเอกสารคัดกรองก่อนส่งให้ผู้บริหาร
• จัดทำเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับ รถยนต์บริษัท
• คีย์ข้อมูล พิมพ์ ร่างหนังสือ และจัดเก็บ
• ส่งไปรษณีย์ ไปธุรกรรมธนาคาร จ่ายบิลต่าง ๆ
• ทำตั้งเบิกค่าช้จ่ายต่าง ๆ
• งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หางานศรีสะเกษ รับสมัครงานศรีสะเกษ : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 149179

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สโตร์ประจำไซต์งานก่อสร้าง ( อ.วังจันทร์ จ.ระยอง)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สโตร์ประจำไซต์งานก่อสร้าง ( อ.วังจันทร์ จ.ระยอง)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ หนองครก
- ดูแล งานสโตร์ (วัสดุ อุปกรณ์)
- การรับของเข้า - จ่ายออก
- การตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ
- งานเอกสาร
หางานศรีสะเกษ รับสมัครงานศรีสะเกษ : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 148008

ตำแหน่งงานว่างธุรการโครงการ สัญญาจ้าง 1 ปี (ประจำ รพ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ)

ตำแหน่งงานว่างธุรการโครงการ สัญญาจ้าง 1 ปี (ประจำ รพ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ หนองครก
ประสานงานกับสำนักงานใหญ่ ดึงข้อมูลการสแกนเวลาทำงานของพนักงาน ทำค่าแรงของพนักงาน และงานเอกสารอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานศรีสะเกษ รับสมัครงานศรีสะเกษ : 2 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 145877

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโรงงาน

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโรงงาน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ หนองครก
สำรวจงานก่อสร้างอาคาร
หางานศรีสะเกษ รับสมัครงานศรีสะเกษ : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 145057

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประสานงาน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประสานงาน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ศรีสะเกษ
1.วางแผนบริหารบุคคลากรตามสถานการณ์
2.ควบคุมการบริหารงานบุคคล
3.ดูแลการบริหารค่าแรงพนักงาน
4.ควบคุม ดูแลสวัสดิการพนักงาน
5.มีจิตวิทยาการบริหารงานเชิงกลยุทธ์

หางานศรีสะเกษ รับสมัครงานศรีสะเกษ : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 143972

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรไฟฟ้า

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน 22,000 - 25,000 บาท

งานประจำ : 22,000 - 25,000 บาท ศรีสะเกษ
หน้าที่รับผิดชอบ
-ควบคุมงานก่อสร้าง (ไฟฟ้า) ดำเนินการแก้ไขปัญหาหน้างาน
-ตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา
-ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้าง ( ไฟฟ้า ) ที่ได้รับมอบหมาย
-ดูแลระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในโรงงาน
หางานศรีสะเกษ รับสมัครงานศรีสะเกษ : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 140530

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกธุรการขาย

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกธุรการขาย

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 - 15,000 ไม่รวมค่าคอ

งานประจำ : 12,000 - 15,000 ไม่รวมค่าคอ ศรีสะเกษ
รับผิดชอบการวางแผนการขาย บริหารทีมงาน ควบคุมการดูแลลูกค้าเก่า หาลูกค้าใหม่และควบคุมการเก็บหนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการขายและลูกค้าพึงพอใจ
หางานศรีสะเกษ รับสมัครงานศรีสะเกษ : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 139773

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประสานงาน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประสานงาน

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 -12,000

งานประจำ : 10,000 -12,000 ศรีสะเกษ
- ซื้อแบบประมูลงานของบริษัท - เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประมูลงาน และรับผิดชอบขั้นตอนการประมูล งาน - ดูประกาศหางานรับเหมาก่อสร้างของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ตามช่อง ทางต่างๆ เช่น website, นิตยสาร ฯลฯ - จดทะเบียนชั้นเพื่อรับงานกับกรมต่างๆ เช่น กรมโยธาฯ กรมทางหลวง ฯลฯ - มีความรู้และประสบการณ์ในสายงานรับเหมาก่อสร้าง - ออกแบงค์ค้ำ / AVAL และผลิตภัณฑ์ธนาคารอื่นๆ - จัดเตรียมเอกสารราชการต่างๆ เช่น หนังสือส่งงาน, หนังสือเข้าพื้นที่, หนังสือ อนุมัติวัสดุ, หนังสือส่งผลทดสอบวัสดุ เป็นต้น - ติดต่อป
หางานศรีสะเกษ รับสมัครงานศรีสะเกษ : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 138728

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่คลังสินค้า

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่คลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ หนองครก
- บริหารจัดการการเบิกจ่ายสินค้า การดูแล ควบคุม และการจัดเก็บสินค้า
- ตรวจสอบความถูกต้องและลงนามในเอกสารเกี่ยวกับการ การจ่าย การรับคืนสินค้า
- ควบคุมดูแลกระบวกการนำส่งสินค้าตลอดจนควบคุมดูแลบุคลากรที่รับผิดชอบด้านคลังสินค้าและจัดส่งทั้งหมด
- บริหารจัดการและควบคุมดูแลด้านเอกสารในส่วนของคลังสินค้า
- ให้ความช่วยเหลือ และร่วมกิจกรรมโครงการต่างๆของบริษัทที่เกี่ยวข้อง
- ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานศรีสะเกษ รับสมัครงานศรีสะเกษ : 7 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 137706

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ หนองครก
- บันทึกข้อมูลบัญชีผู้รับเหมา/ บุคคลธรรมดา และ นิติบุคคล เข้าระบบ Easy Acc
- ตรวจสอบเอกสารการเบิกเงินของ ผู้รับเหมา(ผรม.) ถูกต้องและครบถ้วน
- ตรวจสอบและจัดเก็บชุดเอกสารใบสำคัญ
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานศรีสะเกษ รับสมัครงานศรีสะเกษ : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 137321

ตำแหน่งงานว่างAdmin + Graphic Designer

ตำแหน่งงานว่างAdmin + Graphic Designer

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ หนองครก
Weekly report , Monthly report, รายงานการประชุม , จัดทำเอกสารส่งงาน , ทำเอกสารขออนุมัติวัสดุที่ใช้ในโครงการ และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานศรีสะเกษ รับสมัครงานศรีสะเกษ : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136859

ตำแหน่งงานว่างวิศวกร ( ประจำไซต์งาน จ.อุบลฯ)

ตำแหน่งงานว่างวิศวกร ( ประจำไซต์งาน จ.อุบลฯ)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ หนองครก
**ประสานงานผู้ว่าจ้าง ผู้ควบคุมงานและผู้รับเหมา ในการจัดเตรียมเอกสารด้านวิศวกรรมต่างๆ เช่น
- เอกสารควบคุมสำหรับงานก่อสร้าง
- เอกสารประกอบการบริหารงานก่อสร้าง
- เอกสารสำหรับการส่งมอบงาน
หางานศรีสะเกษ รับสมัครงานศรีสะเกษ : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136735

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน

งานประจำ : เงินเดือน รายได้วันละ 320 บาท

งานประจำ : รายได้วันละ 320 บาท ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ หนองไผ่
ทำงานบ้าน ทำความสะอาดบ้าน และซักเสื้อผ้า
หางานศรีสะเกษ รับสมัครงานศรีสะเกษ : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 133496

ตำแหน่งงานว่างไม่เน้นประสบการณ์ เจ้าหน้าที่ขาย ทำงานในออฟฟิศอย่างเดียว13,900++ @ อโศก สีลม บางรัก โทร/ไลน์ 094-848-5445

ตำแหน่งงานว่างไม่เน้นประสบการณ์ เจ้าหน้าที่ขาย ทำงานในออฟฟิศอย่างเดียว13,900++ @ อโศก สีลม บางรัก โทร/ไลน์ 094-848-5445

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ หนองครก
1. ดูแลและแก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ให้กับ User
2. แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์, ซอฟแวร์, การเชื่อมต่อเครือข่าย, เครื่องพิมพ์ และระบบ Network ต่าง ๆ
3. ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อาทิ ระบบ LAN, Internet
3. บำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ
หางานศรีสะเกษ รับสมัครงานศรีสะเกษ : 10 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 132137

ตำแหน่งงานว่างพนักงานต้อนรับ/Reception

ตำแหน่งงานว่างพนักงานต้อนรับ/Reception

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ หนองไผ่
พนักงานต้อนรับ ทำงานกับบริษัทฯในเครือของ บริษัท บุญศิริโฟรเซ่นโปรดักส์ จำกัด
คือ บริษัท บุญศิริบูติกโฮเทล จำกัด
หางานศรีสะเกษ รับสมัครงานศรีสะเกษ : 10 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 131606

ตำแหน่งงานว่างPayroll Officer

ตำแหน่งงานว่างPayroll Officer

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ หนองครก
รับผิดชอบงานด้าน Payroll จัดทำข้อมูลเงินเดือนพนักงาน คิดเงินได้ เงินหัก ดูเวลาการทำงาน โอที ภาษีรายได้
จัดทำสถิติการ ขาด ลา มาสาย ของพนักงาน ออกเอกสารหนังสือรับรองสถานะภาพพนักงาน หนังสือทดลองงาน ทำสัญญาจ้าง สัญญาค้ำประกัน งานด้านประกันสังคม สวัสดิการ และการฝึกอบรม เป็นต้น


สาขาที่เกี่ยวข้องโดยตรง คือ บริหารทรัพยากรมนุษย์ และ รัฐประศาสนศาสตร์ ส่วนสาขาอื่นๆก็บริหารทั่วไป การจัดการ เป็นต้น
หางานศรีสะเกษ รับสมัครงานศรีสะเกษ : 10 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 131605

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรจัดซื้อจัดจ้าง

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรจัดซื้อจัดจ้าง

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ หนองครก
-ประสานงานกับหน่วยงานก่อสร้าง เพื่อจัดหา Supplier และผู้รับเหมา
-ตรวจสอบรูปแบบและรายการก่อสร้าง เพื่อเช็คปริมาณงานในการจัดซื้อ-จัดจ้าง
-ช่วยประมาณราคา สืบราคา เพื่อเสนอราคา
-จัดเตรียมเอกสารสำหรับการขออนุมัติใช้วัสดุ
หางานศรีสะเกษ รับสมัครงานศรีสะเกษ : 10 เดือนที่ผ่านมา

หางานศรีสะเกษ สมัครงานศรีสะเกษ รับสมัครพนักงานศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ ฝึกงานศรีสะเกษ งานชั่วคราวศรีสะเกษ งานนอกเวลาศรีสะเกษ งานประจำศรีสะเกษ งานราชการศรีสะเกษ งานต่างประเทศศรีสะเกษ งานอื่นๆศรีสะเกษ
หางานศรีสะเกษ สมัครงานศรีสะเกษ รับสมัครพนักงานศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ ฝึกงานศรีสะเกษ งานชั่วคราวศรีสะเกษ งานนอกเวลาศรีสะเกษ งานประจำศรีสะเกษ งานราชการศรีสะเกษ งานต่างประเทศศรีสะเกษ งานอื่นๆศรีสะเกษ