ศรีสะเกษ หางานศรีสะเกษ สมัครงานศรีสะเกษ รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ ศรีสะเกษ หางานศรีสะเกษ รับสมัครงานศรีสะเกษ รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ศรีสะเกษ หางานศรีสะเกษ สมัครงานศรีสะเกษ รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ ศรีสะเกษ หางานศรีสะเกษ รับสมัครงานศรีสะเกษ รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด ศรีสะเกษ Ø
หางานศรีสะเกษ สมัครงานศรีสะเกษ รับสมัครพนักงานศรีสะเกษ

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 169801 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 165575

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมนงานระบบไฟฟ้า

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมนงานระบบไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ หนองครก
- ดูแลควบคุมงานในการติดตั้งระบบไฟฟ้า
- ควบคุมงานระบบไฟฟ้าให้ถูกต้องตามรูปแบบ และเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย
- ติดตามสภาพหน้างานที่ดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อ
หางานศรีสะเกษ รับสมัครงานศรีสะเกษ : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 117615

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรประจำสำนักงาน (Office Engineer)

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรประจำสำนักงาน (Office Engineer)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ หนองครก
**ประสานงานผู้ว่าจ้าง ผู้ควบคุมงานและผู้รับเหมา ในการจัดเตรียมเอกสารด้านวิศวกรรมต่างๆ เช่น
- เอกสารควบคุมสำหรับงานก่อสร้าง
- เอกสารประกอบการบริหารงานก่อสร้าง
- เอกสารสำหรับการส่งมอบงาน
หางานศรีสะเกษ รับสมัครงานศรีสะเกษ : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 117616

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ หนองครก
- ติดต่อ Supplier เปรียบเทียบราคา เจรจาต่อรองราคา ตามที่ไซด์งานต้องการ
- เปิดใบสั่งซื้อ ตามรายการที่อนุมัติ และจัดส่งให้ทันตามกำหนด
- รับวางบิลจาก Supplier ตรวจเอกสารและส่งให้บัญชีทำเรีื่องชำระค่าสินค้า
- ลงบันทึกรายการ Stock ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานศรีสะเกษ รับสมัครงานศรีสะเกษ : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 117622

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ หนองครก
ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงานโครงสร้าง รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา
ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมา ให้เป็นไปตามรายละเอียดและปริมาณที่กำหนด
ควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย
ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย
ตรวจสอบ และ ติดตามการทำงานของ ผู้รับเหมา ให้ได้มาตรฐาน ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
หางานศรีสะเกษ รับสมัครงานศรีสะเกษ : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 124851

ตำแหน่งงานว่างPurchasing Officer/พนักงานจัดซื้อ

ตำแหน่งงานว่างPurchasing Officer/พนักงานจัดซื้อ

งานประจำ : เงินเดือน 18,000+

งานประจำ : 18,000+ ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ หนองไผ่
หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ติดต่อ supplier เพื่อจัดซื้อ จัดหาสินค้า ต่อรองราคา
- ประสานงานการตรวจเช็คสินค้าในคลังสินค้าเพื่อวางแผนการสั่งซื้อสินค้า
- สร้างข้อมูลสินค้า / ตั้งราคาสินค้า ในโปรแกรม SAB/B1
- อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานศรีสะเกษ รับสมัครงานศรีสะเกษ : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 124852

ตำแหน่งงานว่างAccouting Officer / พนักงานบัญชี

ตำแหน่งงานว่างAccouting Officer / พนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 18,000+

งานประจำ : 18,000+ ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ หนองไผ่
น้าทีความรับผิดชอบคราวๆ
- ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลทางการเงินตามระบบของการบัญชี
- ทำบัญชีรายรับ บัญชีรายจ่าย ให้กับองค์กร
- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี
- บันทึกการจ่ายเงิน การรับเงิน และธุรกรรมทางการเงิน
- ทำรายงานปิดงบการเงินประจำเดือนให้กับบริษัท
หางานศรีสะเกษ รับสมัครงานศรีสะเกษ : 2 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 127426

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ-จัดซื้อ ( ประจำสนามบินนครพนม จังหวัดนครพนม)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ-จัดซื้อ ( ประจำสนามบินนครพนม จังหวัดนครพนม)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ หนองครก
- ประสานงาน ระหว่างโครงการ และ สำนักงานใหญ่ (ศรีสะเกษ)
- รายงานการเบิกงวดงาน
- เคลียร์เอกสารใบวางบิล, บิลค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
- ทำเอกสารขออนุมัติกรณีต่าง ๆ
- เปิด PR สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ในงานก่อสร้าง
- งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานศรีสะเกษ รับสมัครงานศรีสะเกษ : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 128165

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขนส่งสินค้า

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขนส่งสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน 15,000+

งานประจำ : 15,000+ ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ หนองไผ่
น้าที่พนักงานขนส่ง คราวๆ

1. ขับรถส่งสินค้าให้ลูกค้า พร้อมเก็บเงินค่าสินค้า

2.นำเงินที่เก็บจากลูกค้า มาฝากให้ครบ

3.ก่อนออกรถทุกเช้า ต้องล้างทำความสะอาด ตรวจเช็คสภาพรถประจำวัน
หางานศรีสะเกษ รับสมัครงานศรีสะเกษ : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 128166

ตำแหน่งงานว่างพนักงานแผนก IT Support

ตำแหน่งงานว่างพนักงานแผนก IT Support

งานประจำ : เงินเดือน 18,000 หรือ ตามระดับค

งานประจำ : 18,000 หรือ ตามระดับค ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ หนองไผ่
1.ดูแลตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง การเชื่อมต่อ ปริ้นเตอร์ UPS และโปรแกรมต่างๆให้ใช้งานได้ตามปกติ (Computer & Accessory maintenance)
2.ดูแลตรวจสอบการเชื่อมต่อ การทำงานของเน็ตเวิร์คและอินเตอร์เน็ตให้ใช้งานได้ตามปกติ (Network Maintenance)
3.ดูแลตรวจสอบสอบ ป้องกันความเสี่ยง และภัยคุกคามที่มีผลต่อระบบไอที และกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลต่างๆ (Security Check)
4.แก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ และเน็ตเวิร์ค (Troubleshooting) (Remote&onsite)
5.ตรวจสอบการทำงานของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (Server Maintenan
หางานศรีสะเกษ รับสมัครงานศรีสะเกษ : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 128887

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมนโครงสร้าง ประจำ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมนโครงสร้าง ประจำ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ หนองครก
- ควบคุมงานก่อสร้างในโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
- ควบคุมการใช้วัสดุในการก่อสร้างของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามรายละเอียดและปริมาณที่กำหนด
- ประสานงานทั้งฝั่งผู้ว่าจ้างและผู้รับเหมา เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปอย่างราบรื่น

หางานศรีสะเกษ รับสมัครงานศรีสะเกษ : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 131605

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรจัดซื้อจัดจ้าง

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรจัดซื้อจัดจ้าง

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ หนองครก
-ประสานงานกับหน่วยงานก่อสร้าง เพื่อจัดหา Supplier และผู้รับเหมา
-ตรวจสอบรูปแบบและรายการก่อสร้าง เพื่อเช็คปริมาณงานในการจัดซื้อ-จัดจ้าง
-ช่วยประมาณราคา สืบราคา เพื่อเสนอราคา
-จัดเตรียมเอกสารสำหรับการขออนุมัติใช้วัสดุ
หางานศรีสะเกษ รับสมัครงานศรีสะเกษ : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 137706

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ หนองครก
- บันทึกข้อมูลบัญชีผู้รับเหมา/ บุคคลธรรมดา และ นิติบุคคล เข้าระบบ Easy Acc
- ตรวจสอบเอกสารการเบิกเงินของ ผู้รับเหมา(ผรม.) ถูกต้องและครบถ้วน
- ตรวจสอบและจัดเก็บชุดเอกสารใบสำคัญ
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานศรีสะเกษ รับสมัครงานศรีสะเกษ : 2 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 138728

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่คลังสินค้า

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่คลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ หนองครก
- บริหารจัดการการเบิกจ่ายสินค้า การดูแล ควบคุม และการจัดเก็บสินค้า
- ตรวจสอบความถูกต้องและลงนามในเอกสารเกี่ยวกับการ การจ่าย การรับคืนสินค้า
- ควบคุมดูแลกระบวกการนำส่งสินค้าตลอดจนควบคุมดูแลบุคลากรที่รับผิดชอบด้านคลังสินค้าและจัดส่งทั้งหมด
- บริหารจัดการและควบคุมดูแลด้านเอกสารในส่วนของคลังสินค้า
- ให้ความช่วยเหลือ และร่วมกิจกรรมโครงการต่างๆของบริษัทที่เกี่ยวข้อง
- ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานศรีสะเกษ รับสมัครงานศรีสะเกษ : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 149179

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สโตร์ประจำไซต์งานก่อสร้าง ( อ.วังจันทร์ จ.ระยอง)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สโตร์ประจำไซต์งานก่อสร้าง ( อ.วังจันทร์ จ.ระยอง)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ หนองครก
- ดูแล งานสโตร์ (วัสดุ อุปกรณ์)
- การรับของเข้า - จ่ายออก
- การตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ
- งานเอกสาร
หางานศรีสะเกษ รับสมัครงานศรีสะเกษ : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 157457

ตำแหน่งงานว่างพนักงานการเงิน

ตำแหน่งงานว่างพนักงานการเงิน

งานประจำ : เงินเดือน 16,000+(ตามที่ตกลงกับ

งานประจำ : 16,000+(ตามที่ตกลงกับ ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ หนองไผ่
บันทึกเงินสด กระทบยอดเงินสดประจำวัน ตรวจสอบการนำฝากเงินประจำวัน
และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานศรีสะเกษ รับสมัครงานศรีสะเกษ : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 161206

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถเครน, รถแบคโฮ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถเครน, รถแบคโฮ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ หนองครก
ขับรถเครน, รถแบ็คโฮ ตามโครงการไซต์งานก่อสร้างต่าง ๆ
หางานศรีสะเกษ รับสมัครงานศรีสะเกษ : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 161779

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรประมาณราคา

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรประมาณราคา

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ หนองครก
- ถอดแบบ คิดปริมาณวัสดุเพื่องานจัดซื้อและประมาณราคางานก่อสร้าง
- วางแผนและควบคุมดูแลต้นทุนของโครงการ
- ติดตามผลงานการก่อสร้าง ทำ Cost control เพื่อควบคุมต้นทุนค่าแรง และวัสดุ
- ตรวจสอบงานเพิ่ม - ลด ในแต่ละโครงการ ตรวจสอบราคาวัสดุ
- ประสานงานกับแผนกต่าง ๆ ในการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับหมอบหมาย
หางานศรีสะเกษ รับสมัครงานศรีสะเกษ : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 162856

ตำแหน่งงานว่างQuantity Surveyor

ตำแหน่งงานว่างQuantity Surveyor

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ หนองครก
จัดทำเอกสารประกวดราคา เปรียบเทียบราคาเพื่อคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการ ควบคุมงบประมาณการก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าของโครงการ
หางานศรีสะเกษ รับสมัครงานศรีสะเกษ : 2 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 163101

ตำแหน่งงานว่างพนักงานสโตร์ (ประจำโครงการ ท่าอากาศยานบุรีรัมย์)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานสโตร์ (ประจำโครงการ ท่าอากาศยานบุรีรัมย์)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ หนองครก
บริหารจัดการรับ - จ่าย สินค้า ควบคุม และดูแล ดูแลเอกสารในส่วนที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานศรีสะเกษ รับสมัครงานศรีสะเกษ : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 167066

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ (ประจำไซต์งาน ยโสธร-ศรีสะเกษ)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ (ประจำไซต์งาน ยโสธร-ศรีสะเกษ)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ หนองครก
1.จัดเก็บดูแลเอกสารสำคัญต่างๆ เอกสารสัญญา เอกสารบิลเข้าไซต์งานของโครงการก่อสร้าง
2.พิมพ์เอกสาร จดหมายต่างๆ ที่เกี่ยวกับไซต์งาน
3.ดูแลบิล เคลียร์บิลค่าใช้จ่ายต่างๆ หน้างาน
4.ดูแ
หางานศรีสะเกษ รับสมัครงานศรีสะเกษ : 2 เดือนที่ผ่านมา

หางานศรีสะเกษ สมัครงานศรีสะเกษ รับสมัครพนักงานศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ ฝึกงานศรีสะเกษ งานชั่วคราวศรีสะเกษ งานนอกเวลาศรีสะเกษ งานประจำศรีสะเกษ งานราชการศรีสะเกษ งานต่างประเทศศรีสะเกษ งานอื่นๆศรีสะเกษ
หางานศรีสะเกษ สมัครงานศรีสะเกษ รับสมัครพนักงานศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ ฝึกงานศรีสะเกษ งานชั่วคราวศรีสะเกษ งานนอกเวลาศรีสะเกษ งานประจำศรีสะเกษ งานราชการศรีสะเกษ งานต่างประเทศศรีสะเกษ งานอื่นๆศรีสะเกษ