ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ หนองครก หางานศรีสะเกษ สมัครงานศรีสะเกษ รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ หนองครก หางานศรีสะเกษ รับสมัครงานศรีสะเกษ รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ หนองครก หางานศรีสะเกษ สมัครงานศรีสะเกษ รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ หนองครก หางานศรีสะเกษ รับสมัครงานศรีสะเกษ รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด ศรีสะเกษ Ø
หางานศรีสะเกษ สมัครงานศรีสะเกษ รับสมัครพนักงานศรีสะเกษ

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 76835 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 138728

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่คลังสินค้า

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่คลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ หนองครก
- บริหารจัดการการเบิกจ่ายสินค้า การดูแล ควบคุม และการจัดเก็บสินค้า
- ตรวจสอบความถูกต้องและลงนามในเอกสารเกี่ยวกับการ การจ่าย การรับคืนสินค้า
- ควบคุมดูแลกระบวกการนำส่งสินค้าตลอดจนควบคุมดูแลบุคลากรที่รับผิดชอบด้านคลังสินค้าและจัดส่งทั้งหมด
- บริหารจัดการและควบคุมดูแลด้านเอกสารในส่วนของคลังสินค้า
- ให้ความช่วยเหลือ และร่วมกิจกรรมโครงการต่างๆของบริษัทที่เกี่ยวข้อง
- ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานศรีสะเกษ รับสมัครงานศรีสะเกษ : 14 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 137706

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ หนองครก
- บันทึกข้อมูลบัญชีผู้รับเหมา/ บุคคลธรรมดา และ นิติบุคคล เข้าระบบ Easy Acc
- ตรวจสอบเอกสารการเบิกเงินของ ผู้รับเหมา(ผรม.) ถูกต้องและครบถ้วน
- ตรวจสอบและจัดเก็บชุดเอกสารใบสำคัญ
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานศรีสะเกษ รับสมัครงานศรีสะเกษ : 29 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 137321

ตำแหน่งงานว่างAdmin + Graphic Designer

ตำแหน่งงานว่างAdmin + Graphic Designer

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ หนองครก
Weekly report , Monthly report, รายงานการประชุม , จัดทำเอกสารส่งงาน , ทำเอกสารขออนุมัติวัสดุที่ใช้ในโครงการ และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานศรีสะเกษ รับสมัครงานศรีสะเกษ : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136859

ตำแหน่งงานว่างวิศวกร ( ประจำไซต์งาน จ.อุบลฯ)

ตำแหน่งงานว่างวิศวกร ( ประจำไซต์งาน จ.อุบลฯ)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ หนองครก
**ประสานงานผู้ว่าจ้าง ผู้ควบคุมงานและผู้รับเหมา ในการจัดเตรียมเอกสารด้านวิศวกรรมต่างๆ เช่น
- เอกสารควบคุมสำหรับงานก่อสร้าง
- เอกสารประกอบการบริหารงานก่อสร้าง
- เอกสารสำหรับการส่งมอบงาน
หางานศรีสะเกษ รับสมัครงานศรีสะเกษ : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 133496

ตำแหน่งงานว่างไม่เน้นประสบการณ์ เจ้าหน้าที่ขาย ทำงานในออฟฟิศอย่างเดียว13,900++ @ อโศก สีลม บางรัก โทร/ไลน์ 094-848-5445

ตำแหน่งงานว่างไม่เน้นประสบการณ์ เจ้าหน้าที่ขาย ทำงานในออฟฟิศอย่างเดียว13,900++ @ อโศก สีลม บางรัก โทร/ไลน์ 094-848-5445

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ หนองครก
1. ดูแลและแก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ให้กับ User
2. แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์, ซอฟแวร์, การเชื่อมต่อเครือข่าย, เครื่องพิมพ์ และระบบ Network ต่าง ๆ
3. ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อาทิ ระบบ LAN, Internet
3. บำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ
หางานศรีสะเกษ รับสมัครงานศรีสะเกษ : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 131606

ตำแหน่งงานว่างPayroll Officer

ตำแหน่งงานว่างPayroll Officer

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ หนองครก
รับผิดชอบงานด้าน Payroll จัดทำข้อมูลเงินเดือนพนักงาน คิดเงินได้ เงินหัก ดูเวลาการทำงาน โอที ภาษีรายได้
จัดทำสถิติการ ขาด ลา มาสาย ของพนักงาน ออกเอกสารหนังสือรับรองสถานะภาพพนักงาน หนังสือทดลองงาน ทำสัญญาจ้าง สัญญาค้ำประกัน งานด้านประกันสังคม สวัสดิการ และการฝึกอบรม เป็นต้น


สาขาที่เกี่ยวข้องโดยตรง คือ บริหารทรัพยากรมนุษย์ และ รัฐประศาสนศาสตร์ ส่วนสาขาอื่นๆก็บริหารทั่วไป การจัดการ เป็นต้น
หางานศรีสะเกษ รับสมัครงานศรีสะเกษ : 4 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 131605

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรจัดซื้อจัดจ้าง

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรจัดซื้อจัดจ้าง

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ หนองครก
-ประสานงานกับหน่วยงานก่อสร้าง เพื่อจัดหา Supplier และผู้รับเหมา
-ตรวจสอบรูปแบบและรายการก่อสร้าง เพื่อเช็คปริมาณงานในการจัดซื้อ-จัดจ้าง
-ช่วยประมาณราคา สืบราคา เพื่อเสนอราคา
-จัดเตรียมเอกสารสำหรับการขออนุมัติใช้วัสดุ
หางานศรีสะเกษ รับสมัครงานศรีสะเกษ : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 131091

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สรรหา ( ดูแลแรงงานต่างด้าว)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สรรหา ( ดูแลแรงงานต่างด้าว)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ หนองครก
.- ดูแล Payment ผู้รับเหมาช่วง
งานด้านแรงงานต่างด้าว
- การยื่นขอโควตาเพื่อขอจ้างแรงงานต่างด้าว
- การยื่นขอนำเข้าแรงงานต่างด้าวและการขอจ้างแรงงานต่างด้าว
- การยื่นคำขออนุญาตทำงานแทนแรงงานต่างด้าวที่ยังไม่ได้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
- การนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรไทยและการยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)
- การแจ้งอยู่เกิน 90 วันของบุคคลต่างด้าว
- การแจ้งออกแรงงานต่างด้าว
- การขอ Re-entry ของบุคคลต่างด้าว
- การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนแรงงานต่างด้าว
หางานศรีสะเกษ รับสมัครงานศรีสะเกษ : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 128891

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโครงการ ประจำ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (รับสมัครด่วน)

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโครงการ ประจำ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (รับสมัครด่วน)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ หนองครก
- ควบคุมงานก่อสร้างในโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด และตามลำดับของงานโครงสร้างต่าง ๆ
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน
- ควบคุมการใช้วัสดุในการก่อสร้างของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามรายละเอียดและปริมาณที่กำหนด
- ตรวจสอบความถูกต้องและรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย
- ตรวจสอบดูแลการทำงานของผู้รับเหมาให้ได้มาตรฐานของการก่อสร้างตามขั้นตอนที่ถูกต้อง

หางานศรีสะเกษ รับสมัครงานศรีสะเกษ : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 128843

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมนงานระบบ ประจำโครงการ อ.วังจันทร์ จ.ะยอง

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมนงานระบบ ประจำโครงการ อ.วังจันทร์ จ.ะยอง

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ หนองครก
- ควบคุมงานติดตั้งระบบไฟฟ้า ประปา แอร์ ในอาคารสูงให้ถูกต้องตามแบบและทันตามระยะเวลาที่กำหนด
- ควบคุมการใช้วัสดุ และคำนวณวัสดุและค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามรายละเอียดและปริมาณที่กำหนด
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาหน้างาน ให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานศรีสะเกษ รับสมัครงานศรีสะเกษ : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 128887

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมนโครงสร้าง ประจำ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมนโครงสร้าง ประจำ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ หนองครก
- ควบคุมงานก่อสร้างในโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
- ควบคุมการใช้วัสดุในการก่อสร้างของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามรายละเอียดและปริมาณที่กำหนด
- ประสานงานทั้งฝั่งผู้ว่าจ้างและผู้รับเหมา เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปอย่างราบรื่น

หางานศรีสะเกษ รับสมัครงานศรีสะเกษ : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 128656

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ หนองครก
ควบคุมดูแลงานบัญชีและการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีและข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ควบคุมการทำงานภายในฝ่ายเพื่อให้ได้ข้อมูลทางบัญชีที่ครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา
- ตรวจสอบและวิเคราะห์งบการเงิน พร้อมนำเสนอผู้บริหารระดับสูงในเวลาที่เหมาะสม
- ควบคุมและตรวจสอบงานด้านภาษีอากรทุกประเภท
- ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงิน
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
หางานศรีสะเกษ รับสมัครงานศรีสะเกษ : 5 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 128655

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมน - งานก่อสร้าง (ประจำ

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมน - งานก่อสร้าง (ประจำ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ หนองครก
- ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน ตามลำดับของงานโครงสร้าง
- ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นตามแผนที่กำหนด
- ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมา ให้เป็นไปตามรายละเอียดและปริมาณที่กำหนด
- ตรวจสอบ และติดตามการทำงานของ ผู้รับเหมา ให้ได้มาตรฐานและ ถูกต้องตามขั้นตอน
- ควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย ตามมาตรฐานความปลอดภัย
- ตรวจสอบ และ รายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย
-
หางานศรีสะเกษ รับสมัครงานศรีสะเกษ : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 127413

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ จป.เทคนิค (จป.ก่อสร้าง) ประจำโครงการ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ จป.เทคนิค (จป.ก่อสร้าง) ประจำโครงการ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ หนองครก
- ดูแลการบริหารระบบความปลอดภัยในการทำงานของหน่วยงานโครงการก่อสร้าง
- จัดทำแผนความปลอดภัยในโครงการ
- การป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ

หางานศรีสะเกษ รับสมัครงานศรีสะเกษ : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 127426

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ-จัดซื้อ ( ประจำสนามบินนครพนม จังหวัดนครพนม)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ-จัดซื้อ ( ประจำสนามบินนครพนม จังหวัดนครพนม)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ หนองครก
- ประสานงาน ระหว่างโครงการ และ สำนักงานใหญ่ (ศรีสะเกษ)
- รายงานการเบิกงวดงาน
- เคลียร์เอกสารใบวางบิล, บิลค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
- ทำเอกสารขออนุมัติกรณีต่าง ๆ
- เปิด PR สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ในงานก่อสร้าง
- งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานศรีสะเกษ รับสมัครงานศรีสะเกษ : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 123629

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บุคคล

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บุคคล

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ หนองครก
- ดูแลงานสรรหาว่าจ้าง และคัดเลือกผู้สมัครให้ตรงกับความต้องการของหน่วย
งาน
- แรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน
- มีประสบการณ์ด้านการจัดทำเงินเดือน โปรแกรม B-Plus อย่างน้อย 2 ปี
- ตรวจสอบใบลงเวลา Time sheet, OT และสวัสดิการต่าง ๆ ของพนักงาน
- งานฝึกอบรมและพัฒนาความรู้
- ประสานงานกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกันสังคม กองทุนทดแทน
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หางานศรีสะเกษ รับสมัครงานศรีสะเกษ : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 117620

ตำแหน่งงานว่างสถาปนิกโครงการ

ตำแหน่งงานว่างสถาปนิกโครงการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ หนองครก
-ตรวจสอบรูปแบบและรายการก่อสร้าง เพื่อจัดทำ Shop Drawings หรือแบบขยายต่างๆ ตามความจำเป็น
-ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบฯ รวมถึงการแก้ไขรูปแบบฯ ตามความจำเป็น
หางานศรีสะเกษ รับสมัครงานศรีสะเกษ : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 117619

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่เขียนแบบ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่เขียนแบบ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ หนองครก
เขียนแบบ Shop Drawings และแบบอื่นๆ เพื่อใช้ในการก่อสร้าง
หางานศรีสะเกษ รับสมัครงานศรีสะเกษ : 7 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 117618

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าสโตร์/คลังสินค้า

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าสโตร์/คลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ หนองครก
- จัดสรรพื้นที่บริหารการจัดเก็บสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- อนุมัติเอกสารเบิก-จ่ายของ เข้าออก จากคลังสินค้า
- ควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในคลังตั้งแต่การรับเข้าจนถึงการส่งของให้กับหน้างานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
- ประสานงานกับแผนกต่างๆ ในองค์กร และนอกองค์กร เพื่อให้งานที่กำหนดสำเร็จลุล่วง และมีประสิทธิภาพ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
หางานศรีสะเกษ รับสมัครงานศรีสะเกษ : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 117615

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรประจำสำนักงาน (Office Engineer)

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรประจำสำนักงาน (Office Engineer)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ หนองครก
**ประสานงานผู้ว่าจ้าง ผู้ควบคุมงานและผู้รับเหมา ในการจัดเตรียมเอกสารด้านวิศวกรรมต่างๆ เช่น
- เอกสารควบคุมสำหรับงานก่อสร้าง
- เอกสารประกอบการบริหารงานก่อสร้าง
- เอกสารสำหรับการส่งมอบงาน
หางานศรีสะเกษ รับสมัครงานศรีสะเกษ : 7 เดือนที่ผ่านมา

หางานศรีสะเกษ สมัครงานศรีสะเกษ รับสมัครพนักงานศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ ฝึกงานศรีสะเกษ งานชั่วคราวศรีสะเกษ งานนอกเวลาศรีสะเกษ งานประจำศรีสะเกษ งานราชการศรีสะเกษ งานต่างประเทศศรีสะเกษ งานอื่นๆศรีสะเกษ
หางานศรีสะเกษ สมัครงานศรีสะเกษ รับสมัครพนักงานศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ ฝึกงานศรีสะเกษ งานชั่วคราวศรีสะเกษ งานนอกเวลาศรีสะเกษ งานประจำศรีสะเกษ งานราชการศรีสะเกษ งานต่างประเทศศรีสะเกษ งานอื่นๆศรีสะเกษ